پرش لینک ها
ماژول مدیریت حرفه‌ای ITIL4 یا ITIL Managing Professional چیست و چه کاربردی دارد؟

ماژول مدیریت حرفه‌ای ITIL4 یا ITIL Managing Professional چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای دیجیتال این‌روزها، متخصصان برای برآورده کردن نیازهای سازمانی و ارائه خدمات دیجیتال مؤثر با استفاده از فناوری اطلاعات، می‌بایست مهارت‌های دیجیتالی خود را به‌روز کنند. ITIL4 ضمن کمک به سازمان‌ها در جهت رویارویی با چالش‌های دیجیتالی شدن، مهارت‌های مورد نیاز را نیز به متخصصان این حوزه در قالب ماژول مدیریت حرفه‌ای ITIL4 ارائه می‌نماید.
به منظور استفاده کاربردی از ماژول مدیریت حرفه‌های ITIL4 توسط متخصصان این حوزه در این مقاله به یک سوال مشخص پاسخ خواهیم داد که ماژول مدیریت حرفه‌ای ITIL4 یا ITIL Managing Professional چیست و چه کاربردی دارد؟

ماژول مدیریت حرفه‌ای ITIL4 یا ITIL Managing Professional چیست و چه کاربردی دارد؟

1. ماژول ایجاد، تحویل و پشتیبانی (ITIL4 Specialist – Create, Deliver And Support (CDS))

ماژول CDS به عنوان یکی از ماژول‌های ITIL Managing Professional کمک می‌نماید تا متخصصان ITIL4 مهارت‌های ذیل را کسب کنند.

  • اندازه‌گیری اثربخش عملکرد خدمات و بهبود کارایی آن
  • ایجاد یکپارچگی تکنولوژی‌های جدید میان خدمات فناوری اطلاعات و دیجیتال

این ماژول راهنمایی‌های جهانی ارائه می‌دهد که مفاهیم معرفی شده در ITIL 4 Foundation و چالش‌هایی که شرکت‌های مدرن امروزی با آن مواجه هستند را پوشش می‌دهد- از حرفه‌ای‌گرایی، فرهنگ تیمی و همکاری تا برون‌سپاری کار و مدیریت چندین تامین‌کننده. این ماژول همچنین به متخصصین کمک می‌کند تا چگونگی برنامه‌ریزی و ایجاد یک جریان ارزش خدمات برای خلق، مدیریت و پشتیبانی از خدمات موثر و کارآمد را درک کنند؛ در عین حال، ماژول CDS چگونگی نقش روش‌های (Practice) ITIL در سیستم ارزش خدمات (SVS) و جریان‌های ارزشی را به مخاطبان و متخصصان ITIL4 نشان می‌دهد.

2. ماژول هدایت، برنامه‌ریزی و بهبود (ITIL4 Specialist – Direct, Plan And Improve (DPI))

ماژول DPI به عنوان یکی از ماژول‌های ITIL Managing Professional کمک می‌نماید تا متخصصان ITIL4 مهارت‌های ذیل را کسب کنند.

  • قابلیت جهت‌دهی اثربخش و قوی استراتژی و از بین بردن سیلوها
  • قابلیت هدایت تغییرات سازمانی و توسعه تکنیک‌های اساسی مدیریت تغییرات

این ماژول اهمیت جهت‌دهی استراتژیک از منظر سازمانی و چگونگی ادغام آن در برنامه‌ریزی جهت دستیابی به موفقیت را بررسی نموده و اهمیت همکاری و ارتباط در سراسر سازمان، شامل نقش اندازه‌گیری و گزارش‌دهی را بیان می‌نماید. درعین‌حال، حاکمیت، مدیریت ریسک و انطباق (GRC) ، نحوه یکپارچه‌سازی این اصول در سیستم ارزش خدمات (SVS)، استفاده از آن‌ها به‌منظور هدایت، برنامه‌ریزی و بهبود مستمر از جمله اهداف ماژول DPI می‌باشد.

3. ماژول پیشبرد ارزش ذینفعان (ITIL4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV))

ماژول DSV به عنوان یکی از ماژول‌های ITIL Managing Professional کمک می‌نماید تا متخصصان ITIL4 مهارت‌های ذیل را کسب کنند.

  • قابلیت مدیریت اثربخش ذینفعان به منظور تحقق نیازمندی آنان
  • قابلیت یکپارچه‌سازی تجربه مشتری، طراحی تجربه کاربران و نقشه سفر مشتری با هدف بهینه‌سازی تجارب مشتریان

این ماژول به بررسی تمامی انواع تعهدات و تعاملات مابین یک ارائه‌دهنده خدمات و مشتریان، کاربران و تامین‌کنندگان و شرکا می‌پردازد. با وجود این ماژول متخصصین می‌توانند اهمیت تمرکز بر سفر و تجربه مشتری را درک کرده و دانش لازم برای تقویت روابط ذینفعان برای اطمینان از خلق مشترک ارزش و فرهنگ همکاری را بدست آورند. خلق مشترک ارزش در قلب ITIL4 قرار گرفته است و این امر به‌واسطه یک رابطه کاری موثر بین ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده خدمات ایجاد می‌شود.

4. ماژول فناوری اطلاعات پرسرعت (ITIL4 Specialist – High Velocity IT (HVIT))

ماژول HVIT به عنوان یکی از ماژول‌های ITIL Managing Professional کمک می‌نماید تا متخصصان ITIL4 مهارت‌های ذیل را کسب کنند.

  • قابلیت یکپارچه‌سازی چرخه حیات محصولات دیجیتال و مدل عملیاتی ITIL به منظور تحقق اهداف کسب و کاری
  • قابلیت بهینه‌سازی و بهبود مداوم جریان به منظور ایجاد ارزش در محیط‌های با سرعت بالا

این ماژول شیوه‌های عملکرد سازمان‌های دیجیتال و مدل‌های عملیاتی در محیط‌های پرسرعت به‌منظور تسریع فرایند تحویل محصولات و خدمات را موردبررسی قرار می‌دهد. در عین حال به مفاهیم مرتبط با ماهیت یک شرکت دیجیتالی پرسرعت شامل: استفاده از روش‌های کاری مانند DevOps، Agile و Lean و تاثیر آن‌ها بر زنجیره ارزش خدمات و جریان‌های ارزش می‌پردازد.

منبع: https://itsm.tools