پرش لینک ها

راهکار‌های دیـجی وایـز …

راهکارهای دیجـــــی‌وایــــــــز

مأموریت دیجی‌وایز هاب تحول کسب و کارها و فناوری اطلاعات است.
در طول سالیان گذشته و در حین پروژه‌های مشاوره همواره با این مساله مواجه بودیم که بسیاری از پیشنهادات ارائه شده توسط دیجی‌وایز به علت ضعف در فناوری و ابزارها به نتیجه نمی‌رسد به همین علت در تصمیمی راهبردی مقرر گردید علاوه بر حوزه مشاوره و آموزش، ارائه ابزارها و سامانه‌های تخصصی نیز در حوزه فعالیت شرکت قرار بگیرد.
در همین راستا Digiwise Solutions ایجاد گردید که از طریق آن راهکارهای متنوعی در حوزه‌های مختلف به شرح ذیل یه‌مشتریان ارائه می‌گردد.

  • راهکار یکپارچه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • راهکار حاکمیت فناوری اطلاعات
  • راهکار مدیریت ریسک‌
  • راهکار توسعه چابک نرم‌افزارها
  • راهکار مدیریت تجارب مشتریان
  • راهکار دیجیتالی‌سازی فرایندها
  • راهکار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • راهکار مدیریت نوآوری

خدمات دیجی‌وایز در حوزه راهکارها

خدمات یکپارچه دیجی‌وایز در حوزه راهکارها

Digiwise ITSM Solution

ITSM Solution

راهکارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با هدف خلق ارزش برای مشتریان به عنوان یکی از چهار بُعد مدیریت خدمات محسوب می‌گردند. این راهکارها مجموعه‌ای از قابلیت‌های فنی جهت پشتیبانی و توسعه خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بهینه‌سازی تجربه مشتریان و نیروهای سازمان را فراهم می‌نمایند. راهکارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دیجی‌وایز با پشتیبانی مؤثر و کارآمد از خدمات فناوری اطلاعات سبب ایجاد قابلیت کنترل جامع و یکپارچه خدمات، افزایش انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات فناوری اطلاعات و در نتیجه افزایش کیفیت آن خواهند شد.

Digiwise DevOps Solution

DevOps Solution

راهکارهای DevOps به کسب‌وکارها در بهبود همکاری بین تیم‌های توسعه و عملیات و بهینه‌سازی فرآیند تحویل نرم‌افزار کمک می‌نمایند. این راهکارها با هدف افزایش کیفیت محصولات فناوری اطلاعات و بالا بردن سرعت ارائه این محصولات در بازار اقدام به خودکارسازی وظایفی مانند تست، انتشار و نظارت در چرخه تولید نرم‌افزار می‌نمایند.

IT Governance Solution

IT Governanace Solution

با افزایش اهمیت بکارگیری فناوری اطلاعات در کسب و کارها؛ موضوع همسویی فناوری اطلاعات با اهداف کسب‌و‌کاری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها تبدیل شده است. راهکار حاکمیت فناوری اطلاعات این امکان را برای مدیران ارشد سازمان فراهم می‌نماید تا از همسویی میان فناوری اطلاعات با کسب و کار اطمینان حاصل نموده و همواره بر روند تحقق این اهداف نظارت نمایند. این راهکار با ایجاد یک رویکرد جامع بستری جهت تبیین سیاست‌ها و اجرای آن‌ها تا نظارت بر تحقق آن‌ها در طول چرخه حیات حاکمیت فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد سازمان فراهم می‌نماید.

Digiwise Agile Solution

Agile Solution

راهکارهای چابک، مجموعه‌ای از روش‌های توسعه نرم افزار هستند که اولویت را بر روی انعطاف پذیری، همکاری و رضایت مشتریان قرار می‌دهند. این راهکارها بر پایه منشور چابک سازی ایجاد شده‌اند و بستری را برای برقراری تعامل موثر میان تیم‌های مختلف و پاسخ به تغییرات مورد نیاز مشتریان در کمترین زمان ممکن فراهم می‌نمایند. این راهکارها از رویکردهایی همچون Scrum، Kanban و Lean استفاده می‌نمایند و به دلیل انعطاف پذیری، سرعت و قابلیت سازگاری با نیازهای مشتریان بسیار مورد استقبال سازمان‌های توسعه دهنده محصولات نرم‌افزاری می‌باشند. راهکارهای چابک، می‌توانند به کسب‌و‌کارها در بهینه‌سازی فرآیند توسعه نرم افزار، بهبود همکاری و ارتباطات و تحویل محصولات بهتر به مشتریان و در نهایت تحقق ارزش مورد انتظار آن‌ها کمک نمایند.

Customer Experience Platform

Customer Experience Platform

پلتفرم‌های مدیریت تجارب مشتریان به کسب‌و‌کارها در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری از منابع مختلف کمک می‌کنند تا تجربه کاربری شخصی‌سازی شده و یکپارچه را در تمام نقاط تعامل با مشتری فراهم کنند. با یک پلتفرم مدیریت تجربه مشتریان (CEX) کسب‌و‌کارها می‌توانند درک عمیقی از رفتار، ترجیحات و نیازهای مشتریان خود پیدا کنند و بر این اساس در راستای تحقق ارزش مورد انتظار آن‌ها گام بردارند. این مورد سبب افزایش رضایت مشتریان و وفاداری آن‌ها خواهد شد. پلتفرم‌های مدیریت تجربه مشتریان (CEX) همچنین قابلیت تحلیل و گزارش‌دهی پیشرفته‌ای را برای بررسی احساسات مشتریان، شناسایی روندها و بهینه‌سازی استراتژی تجربه مشتریان فراهم می‌کنند تا براین اساس کسب و کارها تصمیمات مبتنی بر داده‌های صحیح را در زمان مناسب اتخاذ نمایند.

Digiwise ISMS Solution

ISMS Solution

افزایش اهمیت به کارگیری اطلاعات، حفظ محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری آن سبب می‌گردد تا سازمان‌ها تمرکز ویژه‌ای بر موضوع مدیریت امنیت اطلاعات داشته باشند. راهکار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات دیجی‌وایز (ISMS)؛ بستری را برای سازمان‌ها فراهم می‌نماید تا ضمن برقراری ارتباط با کلیه دارایی‌های سازمان، امکان ارزش‌گذاری دارایی‌ها، شناسایی و ثبت ریسک‌های مرتبط با آن و تبیین کنترل‌های مورد نیاز برای سازمان ایجاد شود. این راهکار با رویکرد ایجاد پویایی در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات قابلیت اتصال با سایر سیستم‌های مدیریتی همچون سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت ریسک، امکان خودکارسازی فرایندهای مرتبط با حوزه مدیریت امنیت اطلاعات و پیگیری اجرای آن‌ها را نیز فراهم می‌نماید.

Digiwise Innovation Management Solution

Innovation Management Solution

تکنولوژی و نوآوری به عنوان عناصر کلیدی بقاء در دنیای رقابتی امروز کسب‌و‌کارها می‌باشند. اما چگونگی بکارگیری اثربخش آن‌ها در کنار یکدیگر به عنوان چالشی اساسی برای سازمان‌ها می‌باشد. به منظور پاسخ به این چالش راهکارهای مدیریت نوآوری پا به عرصه وجود می‌گذارند. راهکارهای مدیریت نوآوری کمک می‌نمایند تا کسب و کارها ایده‌های جدید را به واقعیت تبدیل کنند و سرعت رشد و توسعه کسب و کار خود را افزایش دهند.

Digiwise Risk Managemetn Solution

Risk Management

یکی از عوامل کلیدی موفقیت در اعمال حاکمیت صحیح در سازمان‌ها، مدیریت ریسک سازمان می‌باشد. مدیریت ریسک به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا از بروز تأثیرات منفی در کسب و کار خود جلوگیری نموده و فرصت‌های بهبود را نیز ارتقا دهند. راهکار مدیریت ریسک (Risk Management) ارائه شده توسط دیجی‌وایز با هدف اعمال حاکمیت موثر به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا ضمن شناسایی، ثبت، ارزیابی و اولویتبندی ریسک‌ها؛ نظارت دقیقی بر وضعیت ریسک‌های سازمان داشته باشند. این راهکار دارای قابلیت ایجاد مخزن یکپارچه انواع دارایی‌های سازمان می‌باشد. همچنین با استفاده از این راهکار امکان خودکارسازی اقدامات حوزه مدیریت ریسک شامل ارزیابی ریسک‌ها و اجرای برنامه‌های پاسخ به ریسک نیز برای سازمان فراهم می‌گردد.