پرش لینک ها
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
پروژه طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در شرکت آرین سرمایه

پروژه طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در شرکت آرین سرمایه

ورود دیجی‌وایز به صنعت خودروسازی با پروژه طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در شرکت آرین سرمایه

دیجی‌وایز؛ در مسیر ارزش آفرینی در هلدینگ آرین سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و باتوجه به نیازمندی‌های ارائه شده از سوی این مجموعه محترم، پروژه طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL4 را در این شرکت آغاز نمود.

این پروژه در سطح هلدینگ آرین سرمایه و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه آن همچون آرین موتور، آرین پارس، آرین دیزل، آرین تایر و … به همراه عاملین فروش و خدمات پس از فروش تعریف شده است.