پرش لینک ها
دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود

دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود

شرکت دیجی وایز با همکاری شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایرانیان، طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود.

این طرح در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با مشارکت مشاوران دیجی‌وایز و تیم شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایرانیان تدوین گردید.