دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود

طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران

شرکت دیجی وایز با همکاری شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایرانیان، طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود.

این طرح در آبان‌ماه 1400 با مشارکت مشاوران دیجی‌وایز و تیم شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایرانیان تدوین گردید.

تاریخ درج خبر: 23 آبان‌ماه 1400

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد