پرش لینک ها
معرفی اصول راهنمای ITIL 4

معرفی اصول راهنمای ITIL 4

اولین جزء از سیستم ارزش خدمات ITIL 4 ، اصول راهنما می‌باشد که شامل هفت بخش است. این اصول کمک می‌نماید تا هریک از سازمان‌ها بدون در نظر گرفتن اهداف، استراتژی‌ها، ساختار مدیریتی و نوع کسب و کارشان بتوانند مفاهیم ITIL 4 را در راستای تحقق ارزش‌های مورد انتظار ذینفعان خود بکارگرفته و پیاده‌سازی نمایند.
بکارگیری اصول راهنما به معنای ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی و پیدایش فرهنگی جدید در راستای تحولات موجود در ITIL 4 و همچنین تضمین بقا در اکوسیستم کسب و کاری جدید برای سازمان‌ها می‌باشد.

معرفی اصول راهنمای ITIL 4

بر ارزش تمرکز کنید – Focus on value

تمامی فعالیت‌های اجرایی در هرلایه‌ای در سازمان می‌بایست به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در راستای تحقق ارزش مورد انتظار ذینفعان باشد.

از هر کجا که هستید شروع کنید – Start where you are

تمرکز این اصل بر جمله معروف “عدم اختراع چرخ از ابتدا” می‌باشد. همواره بایستی وضعیت موجود سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از نتایج و دستاوردهای مرتبط با اقدامات، طرح‌ها، پروژه‌ها، فرایندها و فعالیت‌هایی که انجام شده است و یا درحال انجام می‌باشند، استفاده شود. عدم توجه به این اصل سبب هدر رفتن منابع سازمان می‌گردد.

بطور مستمر با دریافت بازخوردها پیشرفت کنید – Progress iteratively with feedback

اجرای هریک از کارها در سازمان همچون ارائه محصول یا خدمت بایستی براساس گام‌های مشخص و تعریف شده‌ای باشد. بگونه‌ای که هریک از گام‌ها قابل مدیریت بوده، در زمان تعریف شده بتوان آن‌ها را انجام داد و خروجی مشخصی نیز داشته باشند. این امر سبب می‌گردد در هرگام ضمن دریافت بازخورد از ذینفعان، بتوان نتایج و خروجی‌های آن را مورد ارزیابی قرار داد و در صورت لزوم اصلاحات لازم را اعمال نمود.

با سایر ذی‌نفعان تعامل کنید و شفافیت را توسعه دهید – Collaborate and promote visibility

این اصل بر دو وجه استوار است. در ابتدا برقراری تعامل با ذینفعان مرتبط در راستای ارزش آفرینی که به معنای شناخت صحیح از ذینفعان می‌باشد و سبب می‌گردد تا مرزهای موجود در سازمان میان واحدهای مختلف از بین رفته و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی کاهش یابد. در کنار تعامل با ذینفعان مرتبط، ایجاد شفافیت در انتقال و اشتراک‌گذاری اطلاعات صحیح با ذینفعان به منظور افزایش قدرت تصمیم‌گیری و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نیز به عنوان یک اصل حائز اهمیت می‌باشد.

برگزاری دوره ITIL4 Foundation در دیجی وایز آکادمی

با نگرشی جامع و کل‌نگر فکر و عمل کنید – Think and work holistically

همواره در ارائه محصولات خدمات می‌بایست با نگرشی جامع و کل‌نگر فکر و عمل نمود. بدین منظور بایستی ضمن شناسایی پیچیدگی‌های موجود در سیستم، یکپارچگی و تعامل میان اجزاء مختلف سازمان شامل سازمان و افراد، اطلاعات و فناوری، جریان‌های ارزشی و فرایندها، شرکا و تأمین‌کنندگان؛ به عنوان عوامل تأثیرگذار در ارائه محصولات و خدمات را مشخص نمود. عدم وجود هریک از این عوامل مانع از تحقق ارزش مورد انتظار ذینفعان می‌گردد.

همه چیز را ساده و قابل اجرا نگه دارید – Keep it simple and practical

همواره با تمرکز بر ارائه دستاوردها کوتاهترین مسیر به منظور تحقق اهداف و ارزش مورد انتظار را می‌بایست انتخاب نمود. براین اساس گام‌هایی که ارزش افزوده‌ای در زنجیره ارزش سازمان ایجاد نمی‌کنند بایستی حذف گردند.

بهینه سازی و مکانیزاسیون را در دستور کار خود قرار دهید – Optimize and automate

سازمان‌ها با بکارگیری نیروی انسانی و فناوری به دنبال حداکثر نمودن ارزش مورد انتظار ذینفعان باشند. اما پیش از بکارگیری فناوری و مکانیزه نمودن فعالیت‌های موجود در سازمان، نیاز به بهینه‌سازی فعالیت‌ها می‌باشد.

منبع : دیجی وایز آکادمی