پرش لینک ها
دیجی‌وایز با همکاری شرکت گروه داده‌پردازی بانک پارسیان استراتژی فناوری اطلاعات بانک پارسیان را تدوین می‌نماید.

دیجی‌وایز با همکاری شرکت گروه داده‌پردازی بانک پارسیان استراتژی فناوری اطلاعات بانک پارسیان را تدوین می‌نماید.

دیجی‌وایز با همکاری شرکت گروه داده‌پردازی بانک پارسیان اقدام به تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پارسیان می‌نماید. دیجی‌وایز در این پروژه مسئول بررسی وضع موجود و تدوین مدل بهینه عملیاتی فناوری اطلاعات بانک پارسیان می‌باشد.

  • طراحی وضعیت بهینه فرایندهای بهینه مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات
  • طراحی وضعیت بهینه ابزارها و تکنولوژی‌های مدیریت فناوری اطلاعات
  • طراحی وضعیت بهینه ساختار سازمانی و منابع انسانی فناوری اطلاعات
  • طراحی وضعیت بهینه مدل برون سپاری فناوری اطلاعات

این پروژه به‌صورت کاملا یکپارچه با سایر حوزه‌های موجود در پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پارسیان مانند حوزه کسب و کار می‌باشد.