پرش لینک ها
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
A
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
C
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
برگزاری ممیزی مرحله اول ISO/IEC20000 در شرکت گروه مپنا با مشاوره شرکت دانش آفرینان نیک اندیش

برگزاری ممیزی مرحله اول ISO/IEC20000 در شرکت گروه مپنا با مشاوره شرکت دانش آفرینان نیک اندیش

شرکت گروه مپنا در آذرماه امسال با هدایت مشاوران شرکت دانش آفرینان نیک اندیش و پس از پیمودن مسیری سخت و طولانی و سرشار از فراز و نشیب، موفق به گذراندن موفقیت آمیز مرحله اول ممیزی جهت اخذ گواهی نامه ISO/IEC20000 گردید.