پرش لینک ها
آغاز پروژه توسعه قابلیت‌های سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در شرکت بهسا

آغاز پروژه توسعه قابلیت‌های سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در شرکت بهسا

دیجی‌وایز؛ با هدف بهبود مسیر تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان در شرکت بهسا (بهپرداز همراه سامانه اول) و با نیازمندی ارائه شده از سوی این شرکت، اقدام به توسعه و استقرار قابلیت‌های سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برمبنای ITIL 4 در این شرکت خواهد نمود.