پرش لینک ها
حضور دیجی وایز در رویداد تحول دیجیتال در دندان پزشکی 2022

حضور دیجی وایز در رویداد تحول دیجیتال در دندان پزشکی ۲۰۲۲

رویداد تحول دیجیتال در دندان پزشکی با هدف شفاف کردن و آشنایی بیشتر با چرخه تحول دیجیتال برای دندان‌ پزشکان، دستیاران دندان پزشکان، دانشجویان، و لابراتوریست‌ها برگزار گردید.
این رویداد با سخنرانی جناب آقای مهندس علی سالک از شرکت دیجی وایز آغاز گردید. ایشان در این رویداد به بررسی مفهوم واژه تحول دیجیتال در دندان پزشکی پرداختند، تحولی که منجر به خلق تجربه‌ی متفاوت برای بیماران خواهد بود.

این رویداد در اردیبهشت‌ماه سال 1401 در هتل آزادی تهران برگزار گردید.