پرش لینک ها
استاندارد BIAN، اهداف و جایگاه آن در کنار سایر استانداردهای حوزه بانکی

استاندارد BIAN، اهداف و جایگاه آن در کنار سایر استانداردهای حوزه بانکی

استاندارد BIAN برای افزایش انعطاف پذیری و چابکی سیستم‏‌ها در پاسخگویی به نیازهای کسب و کار، معماری سرویس گرا و نگاه قابلیت محور به جای نگاه فرایند محور را سرلوحه کار خود قرار داد.

هدف BIAN از ارائه استاندارد را می‌توان در تعریف زیر خلاصه کرد:

هدف BIAN ایجاد و توسعه مهمترین محتواها، مفاهیم و روش‌های ایجاد قابلیت همکاری در سیستم‌ها و بخش‌های مختلف کسب و کار برای کاهش هزینه‌های یکپارچه‌سازی و توسعه نوآوری و چابکی در ارائه خدمات مالی است. به عبارت ساده‌تر، BIAN به دنبال ایجاد مفاهیم فوق با ایجاد یک زبان مشترک بین محیط‌های کسب و کار و فنی است. این زبان مشترک با در نظر گرفتن موارد زیر ایجاد شده است:

  • ایجاد یک چارچوب معماری با در نظر گرفتن تمامی المان‌هایی که با محیط کسب و کار منطبق هستند
  • تمرکز بر تعریف مفهومی سرویس‌ها و API ها با هدف ارائه مدل یکپارچه ارتباط میان این سرویس‌ها
  • توانمندسازی بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد و توسعه سرویس‌هایی با کمترین درهم تنیدگی
  • پذیرش چارچوب توسط اعضای BIAN برای حصول اطمینان از عملیاتی بودن و قابل استفاده بودن استاندارد در صنعت مالی و بانکی

همانطور که عنوان شد، BIAN از معماری سرویس‌گرا برای تحقق این اهداف استفاده کرده است. اصول معماری سرویس‌گرا که مهمترین قسمت آن را می‌توان در تعریف سرویس‌های مجزا با کمترین درهم تنیدگی، امکان ایجاد سرویس‌های مرکب، مخفی کردن پیچیدگی‌های داخلی از دیدگاه استفاده کننده خلاصه کرد، شالوده استاندارد BIAN برای تعریف سرویس‌های کسب و کار و رسیدن به اهداف فوق را تشکیل داده اند.

برگزاری دوره آنلاین BIAN Foundation در دیجی وایز آکادمی

همانطور که می‌دانید استانداردهای مختلفی در صنعت مالی و بانکی وجود دارند که استفاده از آن‌ها ممکن است بخشی از اهداف فوق را پوشش دهد. لذا لازم است که جایگاه BIAN را در کنار این استانداردها بدانیم. این ارتباط در شکل زیر نمایش داده شده است.

BIAN در ابتدا با الگو گرفتن از استانداردهای IBM و ISO در حوزه بانکداری، با تمرکز بر روابط Application to Application تعریف سرویس‌ها و عملگرهای هر سرویس را انجام داد. با گذشت زمان و توسعه مدل و ورود سایر بازیگران صنعت به این عرصه، این استاندارد در حال حاضر سرویس‌های Business to business را نیز در بر می‌گیرد.

به طور خلاصه می‌توان گفت BIAN برای تعریف اشیای کسب و کار و روابط بین آن‌ها از استانداردهای BIAN و ISO بهره گرفته است و مدل ویژه خود را بر مبنای معماری سرویس‌گرا ایجاد کرده است.

استاندارد BIAN، اهداف و جایگاه آن در کنار سایر استانداردهای حوزه بانکی

در قسمت بعدی مقاله به منطق BIAN در مورد جداسازی اجزای تشکیل دهنده آن می‌پردازیم.

منبع : دیجی وایز آکادمی