پرش لینک ها
دیجی وایز فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات بانک سپه را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید.

دیجی وایز فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات بانک سپه را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید.

شرکت دیجی وایز پس از طراحی و استقرار موفق فرایندهای کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس ITIL و راه‌اندازی ساختار جدید حوزه فناوری اطلاعات در بانک سپه، فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات بانک سپه را تدوین می‌نماید.

این پروژه بر اساس COBIT 2019 به انجام خواهد رسید و فرایندهای کلیدی حاکمیت فناوری اطلاعات طی آن طراحی و پیاده‌سازی خواهند شد.