دوره آموزشی یک روزه ITIL 4 ویژه مدیران ارشد شرکت توسن تکنو برگزار شد.

دوره یک روزه ITIL 4 دیجی وایز ویژه مدیران ارشد شرکت توسن تکنو و در آذرماه 98 برگزار گردید.

تصاویر دوره

تاریخ درج خبر: 16 آذرماه 98

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد