پادکست‌های آموزشی کوبیت 2019

در این مجموعه از پادکست‌‏ها قصد داریم شما را با دنیای چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات یعنی COBIT 2019 آشنا کنیم.

پادکست شماره 1: مقدمه‌ای بر COBIT 2019

در طول زمان چارچوب‌های مدیریت فناوری اطلاعات مختلفی مطرح شدند که هر کدام بر یک بعد خاص از سازمان تمرکز داشتند. چارچوب 2019 COBIT به عنوان یک چارچوب حاکمیتی نقش نظارتی خود را بر کلیه روال‌ها و فرایندهایی که چارچوب‌های مدیریتی ایجاد می‌کنند، ایفا کرده و با اکثر این چارچوب‌های مدیریتی مانند ITIL، SFIA، CMMI، PMBOK و… تطابق دارد. در این پادکست ریحانه فضلی شما را با مفهوم حاکمیت فناوری اطلاعات آشنا می‌کند و تفاوت میان حاکمیت و مدیریت را شرح می‌دهد. همچنین موضوعاتی که ساختار چارچوب 2019 COBITرا تشکیل می‌دهد و مواردی که در این چارچوب قرار نمی‌گیرد را توضیح داده و در ادامه منافع حاصل از پیاده‌سازی این چارچوب حاکمیتی را شرح خواهد داد.

پادکست شماره 2: اصول سیستم حاکمیتی

هر سیستم حاکمیتی بر مبنای یک سری اصول استوار است. چارچوب 2019 COBIT نیز به عنوان یک سیستم حاکمیتی از این امر مستثنی نیست. اصول مجموعه باورهایی هستند که مورد پذیرش همه در یک سیستم حاکمیتی قرار دارند. در این پادکست ریحانه فضلی شما را با یکایک اصول سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات در 2019 COBIT و نقش هریک در طراحی سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات آشنا می‌کند.

پادکست شماره 3: مولفه‌های سیستم حاکمیتی

برای طراحی یک سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات می‏‌بایست نگاهی جامع داشت. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که در طراحی یک نظام یا حتی یک فرایند نقش عنصری را نادیده بگیرید و مجبور شوید تغییراتی را مجددا انجام دهید؟ چارچوب 2019 COBIT با رویکرد جامع و یکپارچه‌ای که به طراحی سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات دارد، تمامی مولفه‏‌ها و عناصری که می‏‌بایست در طراحی سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و نقش آن‏‌ها را تشریح نموده است. ریحانه فضلی در این پادکست این مولفه‏‌ها را شرح خواهد داد.