محتوای آموزشی دوره COBIT 2019 Foundation توسط دیجی‌وایز و مبتنی بر الزامات موسسه ISACA تدوین گردید.

COBIT 2019 Contents

یکی از ماموریت های شرکت دیجی‌وایز تولید محتوای آموزشی مرتبط با استانداردها و نظام‌های نوین حوزه مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات می‌باشد. در همین راستا محتوای آموزشی دوره COBIT 2019 Foundation پس از گذراندن دستورالعمل مرتبط در شرکت دیجی‌وایز تهیه، کنترل کیفی و نهایی گردید و انشالله از این پس در دوره‌های آموزشی COBIT 2019 Foundation مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محتوای آموزشی تهیه شده بصورت کامل منطبق بر الزامات موسسه ISACA بوده و همچنین با محتوای مشابه تعدادی از موسسات آموزشی مطرح بین‌المللی نیز مقایسه شده است. البته محتوای دوره همواره بر اساس روال مدونی که در شرکت دیجی‌وایز وجود دارد بررسی و به روزرسانی خواهد گردید.

تاریخ درج خبر: 8 تیر 98

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد