پرش لینک ها
تحول دیجیتال چیست؟

تحول دیجیتال چیست؟

تغییرات و پیشرفت در دنیای فناوری و دیجیتال سازمان‌ها را بر آن داشته تا قبل از اینکه مانند برخی دیگر از غول‌های اقتصادی گذشته زیر امواج سهمگین این تحولات غرق شوند، فکری به حال کسب‌وکار خود کرده و سازمان خود را متناسب با تغییرات عصر حاضر متحول کنند. در فضای سازمانی، تحول را یک فرآیند فراگیر می‌دانند که منجر به جهت‌گیری سازمان در مسیری نوین شده و آن را به سطحی بسیار بالاتر از اثربخشی ارتقا دهد.

تحول دیجیتال عبارتست از اتخاذ استراتژیک در رابطه با فناوری های دیجیتال به منظور بهبود فرایندها، افزایش بهره وری، مدیریت ریسک های کسب و کاری و بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان!

استراتژی های مدرن تحول دیجیتال به شکل روز افزون راه های پیچیده را با فناوری های دیجیتالی ساده تر جایگزین می‌کنند. امروزه کسب و کارها از این استراتژی ها به منظور بهبود بهره وری، کنترل هزینه ها و بهبود ارزش های سازمانی استفاده می‌‌کنند.

تحول دیجیتال همچنین دنیایی از راه حل ها و فرایندهای جدید به روی کسب و کارها باز می‌کند؛ یک استراتژی تحول موثر که منحصراً متناسب با نیازهای یک سازمان خاص طراحی شده است. برای اینکه کسب و کاری بتواند در بازار رقابتی دنیای مدرن جایگاه خود را حفظ کند، تحول دیجیتال امری ضروری است. سازمانهای کمی هستند که می‌توانند بدون یک برنامه استراتژیک به منظور اتخاذ یک فناوری پرسود دوام بیاورند.

چرا تحول دیجیتال حائز اهمیت است؟

در پایان قرن بیستم، تحول دیجیتال اصطلاح واقعی تری بود. طی سالها شماری از راه حلهای تجاری برای تطابق با فناوری های نوین بروزرسانی شد. با هر نوآوری جدید، سرعت تغییرات بیشتر و بیشتر شد. به این ترتیب می‌توان گفت که توانایی کسب و کارها برای رقابت در بازار جهانی مستقیماً تحت تاثیر سرعت اتخاذ فناوریهای جدید از سوی آنها قرار دارد. تحول اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نیز تا حد زیادی نتیجه ی تحول فناوری است.

در هزاره ی جدید بالاخره دیدکسب و کارها به تحول دیجیتال از یک اتفاق یکباره به یک استراتژی مداوم تغییر کرد. سرعت تغییر آنقدر زیاد است که زمانی برای استراحت نیست و شرکتها باید همانند کوسه ها برای زنده ماندن در آب بطور مداوم در حال حرکت باشند. ذینفعان باید با آگاهی کامل نسبت به اتخاذ فناوریهای جدید اقدام کنند. برای اینکه بتوان با بازار جهانی پیش رفت نه تنها به یک دیدگاه استراتژیک بلکه یک درک عمیق از واقعیات اقتصادی نیاز است. سرمایه گذاری در فناوریهای نامناسب می‌تواند برای یک شرکت عواقب فاجعه باری در پی داشته باشد. بر همین اساس لازم است تا ذینفعان بتوانند تعادلی مابین تمایل به فناوری های جدید و سیستم های شناخته شده برقرار کنند.

مرجع: www.citrix.com