دیجی وایز به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در حوزه مشاوره، آموزش و توسعه دانش فناوری اطلاعات و دیجیتال، با سابقه برگزاری رویداد‌های آموزشی برای بیش از ۲۵۰۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات، طیف وسیعی از دوره‌های آموزشی را در قالب دوره های عمومی و درون سازمانی برگزار می‌نماید.

حوزه‌های کاری دیجی وایز در بخش آموزش

دوره آموزشی ITIL 4

آموزش ITIL 4 Foundation

آموزش ITIL 4 Specialist (CDS)

آموزش ITIL 4 Strategist (DPI)

آموزش ITIL 4 Specialist (DSV)

آموزش ITIL 4 Specialist (HVIT)

دوره آموزشی COBIT 2019 Foundation

آموزش COBIT 2019 Foundation

دوره آموزشی COBIT 2019 Design and Implementation

آموزش COBIT 2019 Design and Implementation

دوره آموزشی Prince 2 2017 Foundation

آموزش Prince2 2017 Foundation

دوره آموزشی Prince 2 Agile

آموزش Prince2 Agile