آموزش

دیجی وایز به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در حوزه مشاوره، آموزش و توسعه دانش فناوری اطلاعات و دیجیتال، با سابقه برگزاری رویداد‌های آموزشی برای بیش از ۲۵۰۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات، طیف وسیعی از دوره‌های آموزشی را در قالب دوره های عمومی و درون سازمانی برگزار می‌نماید.

حوزه‌های کاری دیجی وایز در بخش آموزش

IT Service Management

اطلاعات بیشتر …

Business Continuity Management

Project Management

اطلاعات بیشتر …