پرش لینک ها
شرکت دیجی وایز فرآیندهای توسعه برنامه‌های کاربردی شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران را طراحی و پیاده سازی می‌نماید.

شرکت دیجی وایز فرآیندهای توسعه برنامه‌های کاربردی شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران را طراحی و پیاده سازی می‌نماید.

این پروژه اولین پروژه‌ای در کشور است که با رویکرد ITIL 4 و نگاه جامع آن بصورت یکپارچه به بهبود فرایندهای توسعه نرم‌افزار می‌پردازد.

شایان ذکر است راهکار پیاده‌سازی این فرایندها ماژول‌های مختلف خانواده Atlassian مانند Jira، Confluence، Bitbucket و… خواهد بود.