پرش لینک ها
دیجی وایز فرآیندهای کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت رایانه خدمات امید را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید.

دیجی وایز فرآیندهای کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت رایانه خدمات امید را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید.

شرکت دیجی وایز فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت رایانه خدمات امید را طراحی و پیاده سازی می‌نماید.

این پروژه با رویکرد ITIL 4 و نگاه جامع آن بصورت یکپارچه به بهبود قابلیت‌های این شرکت می‌پردازد. شایان ذکر است راهکار پیاده‌سازی این فرایندها ماژول‌های مختلف خانواده Atlassian مانند Jira Service desk و Confluence خواهد بود.