دیجی وایز فرآیندهای کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت رایانه خدمات امید را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید.

شرکت دیجی وایز فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت رایانه خدمات امید را طراحی و پیاده سازی می‌نماید. این پروژه با رویکرد  ITIL 4 و نگاه جامع آن بصورت یکپارچه به بهبود قابلیت‌های این شرکت می‌پردازد. شایان ذکر است راهکار پیاده‌سازی این فرایندها ماژول‌های مختلف خانواده Atlassian  مانند Jira Service desk و Confluence خواهد بود.

تاریخ درج خبر: 22 تیر‌ماه 99

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد