تمدید گواهینامه ISO/IEC 20000 شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی بندر امام با مشاوره شرکت دانا و با حضور سر ممیز، آقای دیوید فرناندز در مرداد ماه سال 1395 موفق به تمدید گواهینامه ISO / IEC 20000 شد.

تاریخ درج خبر: دوشنبه, 01 شهریور 1395

آرشیو اخبار ...
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد