پرش لینک ها
تمدید گواهینامه ISO/IEC 20000 شرکت پتروشیمی بندر امام

تمدید گواهینامه ISO/IEC 20000 شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی بندر امام با مشاوره شرکت دانا و با حضور سر ممیز، آقای دیوید فرناندز در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ موفق به تمدید گواهینامه ISO / IEC 20000 شد.