دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را تدوین می نماید

دیجی وایز - بانک ملی ایران

دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را بر اساس به‌روزترین متدلوژی‌های دنیا تدوین می‌نماید. این پروژه با همکاری گسترده تیم‌های مختلف بانک ملی ایران و همچنین همکاران شرکت داده ورزی سداد به انجام می‌رسد. این پروژه بر اساس فازبندی ذیل به انجام خواهد رسید:

  • ارزیابی وضعیت موجود بانک جهت تحول دیجیتال
  • تدوین چشم انداز و اهداف دیجیتال
  • تدوین ارزش‌های دیجیتالی و نقشه مسیر مشتریان
  • تدوین مدل عملیاتی مطلوب در راستای دیجیتالی شدن
  • تدوین نقشه راه دیجیتال

تاریخ درج خبر: 15 مهر 98

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد