دیجی وایز - بانک ملی ایران

دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را تدوین می‌نماید

دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را بر اساس به‌روزترین متدلوژی‌های دنیا تدوین می‌نماید. این پروژه با همکاری گسترده تیم‌های مختلف بانک ملی ایران و همچنین همکاران شرکت داده ورزی سداد به انجام می‌رسد. این پروژه بر اساس فازبندی ذیل به انجام خواهد رسید:

  • ارزیابی وضعیت موجود بانک جهت تحول دیجیتال
  • تدوین چشم انداز و اهداف دیجیتال
  • تدوین ارزش‌های دیجیتالی و نقشه مسیر مشتریان
  • تدوین مدل عملیاتی مطلوب در راستای دیجیتالی شدن
  • تدوین نقشه راه دیجیتال

تاریخ درج خبر: 15 مهر 98

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد