پرش لینک ها
لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت تداوم کسب و کار در صنایع مختلف

لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت تداوم کسب و کار در صنایع مختلف

اختلالات برنامه‌ریزی نشده در ارائه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات در صنایع مختلف همچون صنعت بانکداری و بیمه، صنعت مخابرات، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت انرژی، صنعت حمل و نقل، صنعت خدمات دولتی و عمومی و … بیشترین میزان تکرار در میان اختلالات را در سال 2018 داشته است. همچنین باتوجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال 2019 بزرگترین تهدید صنایع مختلف از دست رفتن اطلاعات و حملات سایبری می‌باشد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پایداری فناوری اطلاعات در جهت تداوم کسب و کار سازمان‌ها و همچنین لزوم به‌کارگیری راهکارهایی به منظور مقابله با خطرات احتمالی می‌باشد.

10 اختلال با اولویت بالا در سال 2018 در صنایع مختلف

شرکت (bci (Business Continuity Institute در یکی از آخرین گزارشات خود طبق بررسی‌های صورت گرفته در صنایع مختلف همچون صنعت بانکداری و بیمه، صنعت مخابرات، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت انرژی، صنعت حمل و نقل، صنعت خدمات دولتی و عمومی و … ، 10 اختلال با بیشترین میزان تکرار در سال 2018 را به ترتیب اولویت به‌صورت ذیل معرفی می‌کند.

 1. عدم برنامه‌ریزی اثربخش در ارائه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. حوادث بهداشتی و ایمنی
 3. ضعف در استعداد و مهارتهای کلیدی منابع انسانی
 4. حملات سایبری و از دست رفتن اطلاعات
 5. حوادث ناشی از کیفیت پایین محصولات
 6. بلایای طبیعی (طوفان، سیل، زلزله)
 7. نوسانات نرخ ارز
 8. کمبود منابع طبیعی
 9. تغییرات قوانین
 10. بهره بالای وام‌ها

10 اختلال با اولویت بالا در سال 2018 در صنایع مختلف

از جمله نکات قابل توجه در گزارش فوق نقش فناوری اطلاعات به صورت مستقیم در 30% اختلالات معرفی شده می‌باشد.

 • عدم برنامه‌ریزی اثربخش در ارائه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ضعف در استعداد و مهارتهای کلیدی منابع انسانی
 • حملات سایبری و از دست رفتن اطلاعات

این موضوع تأثیرگذاری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و محصولات و اهمیت سرمایه‌گذاری جهت تداوم کسب و کار را بیش از پیش شفاف می‌نماید. وقوع هریک از اختلالات فوق نشان از عدم وجود و یا عدم اثربخشی طرح‌های تداوم کسب و کار می‌باشد.

10 تهدید پیش‌بینی شده با اولویت بالا در سال 2019 در صنایع مختلف

شرکت bci در ادامه گزارش خود مخاطراتی که کسب و کار سازمان‌ها را دچار تهدید می‌کند و ممکن است منجر به ایجاد اختلال شوند را نیز پیش‌بینی کرده است. در این بررسی مجدد فناوری اطلاعات از جایگاه و اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است که نشان از وابستگی صنایع مختلف به حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد. 10 تهدید پیش بینی شده با اولویت بالا در سال 2019 که می‌تواند منتج به ایجاد اختلال در کسب و کار سازمان‌ها گردد به صورت ذیل می‌باشد:

 1. حملات سایبری و از دست رفتن اطلاعات
 2. اختلالات سرویس‌ها و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات
 3. بلایای طبیعی (طوفان، سیل، زلزله)
 4. اختلالات بحرانی در حوزه زیرساخت و شبکه
 5. خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار سازمان‌ها
 6. تغییرات قوانین
 7. ضعف در استعداد و مهارتهای کلیدی منابع انسانی
 8. اختلالات حوزه زنجیره تأمین
 9. وقفه در تأمین منابع
 10. تغییرات سیاسی

10 تهدید پیش‌بینی شده با اولویت بالا در سال 2019 در صنایع مختلف

در کنار تهدیدهای وابسته به حوزه فناوری اطلاعات که در سال 2019 نیز بالاترین اولویت‌های پیش‌بینی را به خود اختصاص داده است؛ پیش‌بینی افزایش خطر بلایای طبیعی نسبت به سال گذشته از جمله نکات برجسته در گزارش فوق می‌باشد. خطری که در ابتدای سال 1398 در کشور ایران چهره واقعیت به خود گرفت و کسب و کار و زندگی مردم را در بسیاری از شهرها و روستاهای مختلف با اختلال روبه‌رو کرد. این دست اتفاقات تلخ اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تداوم کسب و کار در بخش خدمات دولتی و عمومی را برایمان نمایان ساخت.

آینده سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت تداوم کسب و کار

بررسی اختلالات کسب و کارها در سال 2018 و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص تهدیدات پیش‌رو در سال 2019 میزان اهمیت تمرکز بر تداوم کسب و کار با رویکرد ایجاد انعطاف‌پذیری در سازمان‌ها و مقابله با مخاطرات احتمالی را بیش از پیش برایمان مشخص می‌نماید. باتوجه به تحقیقات صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسان مزایای به‌کارگیری و استقرار سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در کسب و کار سازمان‌ها نسبت به سال گذشته رشد 5درصدی داشته است. این موضوع به معنای رشد میزان موفقیت بکارگیری مدیریت تداوم کسب و کار در سازمان‌ها می‌باشد.

سرمایه‌گذاری در حوزه تداوم کسب و کار در طول پنج سال گذشته (2014 تا 2019) با یک رشد پایداری همراه بوده است. رشدی که باتوجه به تجزیه و تحلیل روند سرمایه‌گذاری در این حوزه ممکن است به دلیل افزایش منابع و همچنین افزایش نیازمندی سازمان‌ها با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری در سازمان باشد. این امر یک مسیر رو به جلو برای تداوم کسب و کار سازمان‌ها محسوب می‌گردد اما با این حال نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی بیش از این در این حوزه می‌باشد چرا که کماکان بودجه حوزه تداوم کسب و کار کمتر از بودجه سایر واحدها همچون امنیت اطلاعات است.

آینده سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت تداوم کسب و کار

منبع: BCI HORIZON SCAN REPORT 2019