آغاز پروژه باز طراحی و بهینه‌سازی قابلیت‌های حوزه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL 4 در شرکت فرابوم

آغاز پروژه باز طراحی و بهینه‌سازی قابلیت‌های حوزه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL 4 در شرکت فرابوم

دیجی‌وایز در راستای برنامه تحول سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکرد بهینه‌سازی تجربه مشتریان در شرکت فرابوم؛ اقدام به باز طراحی و بهینه‌سازی قابلیت‌های حوزه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات خواهد نمود.

در این پروژه مسئولیت‌های دیجی‌وایز به صورت ذیل می‌باشد.

  • آموزش مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL 4
  • طراحی Practicesهای حوزه پشتیبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL 4
  • ارائه پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی
  • همراهی فرابوم جهت استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت خدمات فاوری اطلاعات

تاریخ درج خبر: 17 مهرماه 1400

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد