پرش لینک ها
دیجی وایز برنامه تحول دیجیتال بانک ملی ایران را با موفقیت تدوین نمود.

دیجی وایز برنامه تحول دیجیتال بانک ملی ایران را با موفقیت تدوین نمود.

پس از ماه‌ها تلاش متخصصان دیجی وایز و حمایت‌ها و همکاری‌های کامل مدیران و کارشناسان محترم بانک ملی ایران، سرانجام پروژه تدوین نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملی ایران (Digital Transformation Roadmap) به پایان رسید.

این پروژه در راستای الزام وزارت اقتصاد و امور دارایی برای تدوین طرح تحول دیجیتال بانک‌های کشور، تعریف گردید و بانک ملی ایران هم اکنون به عنوان یکی از اولین بانک‌های ایرانی، دارای برنامه جامع ۵ ساله در حوزه تحول دیجیتال می‌باشد و بدین وسیله حرکت خود را به سمت بانکداری آینده آغاز نموده است.

در این پروژه با استفاده از متدولوژی شرکت Deloitte در تدوین طرح تحول دیجیتال و الگوبرداری از مدل‌ها و چارچوب‌های مدیریتی شاخص از شرکت‌های برتر مشاوره مدیریت جهان نظیر Accenture و BCG توانسته‌ایم با استفاده از نتایج ارزیابی سطح بلوغ دیجیتال بانک ملی ایران، نقشه راه تحول دیجیتال را در ۳ گام منطبق بر نیازمندی‌های کسب و کاری بانک و شرایط اقتصادی کشور تدوین نماییم. در نهایت با طراحی نقشه توانمندی‌های دیجیتال بانک ملی، سبد پروژه‌های برنامه تحول و اهداف کمی برای تحقق چشم‌انداز دیجیتال بانک تبیین گردید.

با اجرای این پروژه و کسب رضایت کارفرمای محترم، متخصصان دیجی وایز از دانش، مهارت و تجربه مطلوبی برای کمک به بازیگران مختلف صنعت بانکداری و خدمات مالی کشور اعم از بانک‌ها، موسسات مالی، فینتک‌ها و شرکت‌های پرداخت برخوردار هستند.

امیدواریم همه بازیگران مهم این صنعت با داشتن برنامه تحول دیجیتال و حرکت اصولی به سمت بانکداری دیجیتال، به توسعه اقتصادی کشور و تحول سبک زندگی مردم کمک نمایند. کما اینکه در این روزها با شیوع ویروس کرونا، بیش از پیش به تحول دیجیتال در همه بخش های اقتصادی و زندگی مردم نیازمند هستیم.