اکوسیستم کسب و کارها در قرن ۲۱ با تأثیر پذیری از تحول دیجیتال و Industry 4، تغییرات شگرفی داشته است. در عصر دیجیتال، استفاده از تکنولوژی ها و زیرساخت های دیجیتال توانسته است پتانسیل های چشمگیری برای توسعه و ارائه ارزش های نوآورانه به بازار ایجاد نماید. در همین راستا مدیران و صاحبان کسب و کارها می بایست با شناخت درست قابلیت های سازمان و صنعت خود، نقشه راه تحول دیجیتال کسب و کارشان را برای بهره مندی از فرصت های تجاری اکوسیستم رقابت در عصر دیجیتال تدوین کنند. امروزه یک کسب و کار برای داشتن یک برنامه تحول دیجیتال موفق، می‌بایست شناخت درستی از استراتژی و مدل عملیاتی دیجیتال داشته باشد و به جای رویکرد انفعالی نسبت به تحول دیجیتال، به صورت فعالانه در راستای تغییرات روزافزون دیجیتال در بازار رقابت حضور داشته باشد.

دیجی وایز به عنوان یک شرکت مشاوره تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال، سطح قابل قبولی از خدمات مرتبط با تحول دیجیتال را برای سازمان ها در صنایع گوناگون فراهم می کند. متخصصان دیجی وایز که تجربه طراحی چارچوب تحول دیجیتال برای بزرگترین اپراتور موبایل ایران را داشته اند، بر پایه آموخته های فراوان در پروژه های اجرایی و تحقیقات علمی می توانند مدیران و صاحبان کسب و کارها را در مواجهه با ریسک ها و فرصت های بالقوه اکوسیستم دیجیتال همراهی کنند تا بیشترین بهره مندی از این بخش نصیب کسب و کار شود.

خدمات دیجی وایز در حوزه تحول دیجیتال

  • ارزیابی بلوغ دیجیتال (Digital Maturity Assessment)
  • برنامه ریزی و اجرای استراتژی دیجیتال (Digital Strategy Planning and Execution)
  • توسعه فرهنگ سازمانی دیجیتال (Developing New Digital Culture)
  • طراحی مدل عملیاتی دیجیتال (Designing Digital Operating Model)