آدرس: دفتر شرکت: تهران، خیابان فاطمی غربی، روبروی سفارت پاکستان، پلاک 260، واحد 5
شماره‌های تماس: تلفن: 19 – 66945718 فکس: 66945704
پست الکترونیکی: روابط عمومی: info@digiwisehub.com