دیجی وایز به عنوان مجموعه ای پیشرو در حوزه مشاوره، آموزش و توسعه دانش فناوری اطلاعات و دیجیتال، با سابقه اجرای بیش از ۱۵ پروژه کلان در حوزه مدیریت IT و استراتژی، طیف وسیعی از حوزه های مشاوره را در سبد محصولات و خدمات خود دارد.

حوزه‌های کاری دیجی وایز در بخش مشاوره

خدمات دیجی وایز در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات

IT Service Management

خدمات دیجی وایز در حوزه تحول دیجیتال

Digital Transformation

خدمات دیجی وایز در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات

IT Governance

خدمات دیجی وایز در حوزه مدیریت تجربه مشتری

Customer Experience

خدمات دیجی وایز در حوزه BCM

Business Continuity Management

خدمات دیجی وایز در حوزه ALM

App Life-cycle Management