پرش لینک ها
دوره مقدماتی COBIT 2019 شامل چه مواردی می‏‌شود؟

دوره مقدماتی COBIT 2019 شامل چه مواردی می‏‌شود؟

بعد از گذشت چندین سال‏، چارچوب‏‌ها و به‏‌روش‌‏ها توسعه و ارتقا یافتند تا به فرایند فهم، طراحی و پیاده‌‏سازی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان کمک کنند. COBIT 2019 کلیه تلاش‏‌هایی که در طول 25 سال انجام شده‏ را یکپارچه کرده و نه تنها دانش جدیدی را به وجود آورده است بلکه این دانش جدید را عملیاتی نموده است.

قلب ساختار چارچوب COBIT 2019 شامل موارد ذیل می‏‌شود:

 • مقدمه چارچوب COBIT 2019
 • مفاهیم و واژگان کلیدی
 • اصول سیستم و چارچوب حاکمیتی
 • اهداف حاکمیتی و مدیریتی
 • مدیریت عملکرد
 • طراحی یک سیستم حاکمیتی متناسب‏‌سازی شده

دوره مقدماتی COBIT 2019 شامل چه مواردی می‏‌شود؟

نتایج شرکت در دوره آموزشی COBIT 2019

در پایان این دوره شرکت‏‌کنندگان می‌‏توانند:

مفاهیم، منافع و دلایل کلیدی استفاده از COBIT 2019 را به‌‏عنوان یک چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات درک کنند.
ویژگی‏‌های کلیدی چارچوب COBIT 2019 را توضیح دهند:

 • ویژگی‌‏های کلیدی
 • خانواده محصولات
 • تطابق با چارچوب‏‌های صنعتی

اصول چارچوب سیستم حاکمیتی را با یکدیگر مقایسه کنند.
مولفه‏‌های یک سیستم حاکمیتی را توصیف کنند.

 • اهداف حاکمیتی و مدیریتی (Governance and Management Objectives )
 • مولفه‏‌های سیستم حاکمیتی (Governance System Components)
 • حوزه‏‌های تمرکز (Focus Area)
 • فاکتورهای طراحی (Design Factors)
 • سلسله اهداف (Goal cascade)

عناصر اهداف حاکمیتی و مدیریتی را توصیف کنند
COBIT 2019 را به سبب استفاده از دیدگاه‏ سطح صلاحیت (Capability Level) و سطح بلوغ (Maturity Level) در مدیریت عملکرد متمایز بدانند
چگونگی طراحی یک سیستم حاکمیتی را متناسب با استفاده از COBIT 2019 درک کنند
نقاط کلیدی در طرح کسب‏‌وکاری COBIT را توضیح دهند
ارتباط بین طراحی و پیاده‌‏سازی سیستم حاکمیتیCOBIT را توصیف کنند
برای آزمون COBIT Foundation آماده شوند

منبع: www.isaca.org