پرش لینک ها
سناریوهای کسب و کار در BIAN و کاربرد آن ها

سناریوهای کسب و کار در BIAN و کاربرد آن ها

در قسمت‌ قبلی با مفهوم دامنه سرویس در استاندارد BIAN آشنا شدیم. دامنه‌سرویس کوچکترین عضو سازنده معماری کسب و کار در استاندارد BIAN و بر اساس معماری سرویس‌گرا است و ارتباط دامنه‌های سرویس توسط علمگرها یا همان Service Operation برقرار می‌شود. BIAN با معرفی دامنه‌های سرویس، قابلیت‌های ایستای کسب و کار را تعریف نموده است ولی برای پوشش فعالیت‌های بانک که در قالب فرایندها مطرح می‌شوند، نیاز به برقراری ارتباط بین دامنه‌های سرویس است.
بدین منظور استاندارد BIAN، مفهوم سناریوهای کسب و کار را مطرح نموده است. سناریو کسب و کار جزو استاندارد BIAN نیست و مطرح شدن آن برای روشن‌تر شدن مفهوم ارتباط دامنه‌های سرویس در قالب فرایندها و همچنین ایده اولیه برای مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار است.

همانطور که در قسمت‌های قبلی مقاله هم اشاره شد، دو دیدگاه قابلیت محور و فرایندمحور برای اداره هر سازمانی لازم هستند و در واقع مکمل یکدیگر هستند.

دیدگاه قابلیت‌محور استاتیک و استاندارد است است و دیدگاه فرایندمحور داینامیک و بر اساس ویژگی‌های رفتاری. دیدگاه قابلیت‌محور مواد لازم را برای داشتن انواع فرایندها مهیا می‌کند.

به عنوان مثال اجزای نقشه شهر مانند جانمایی ساختمان‌ها، فضای سبز، خیابان و کوچه‌ها، مواد لازم برای طراحی مسیرهایی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند که این مسیرها همان فرایندها هستند.

سناریوهای کسب و کار BIAN را می‌توان به عنوان یک مدل کلان فرایندی (به عنوان مثال سطح 1) در نظر گرفت.

ولی باید به تفاوتی که این مدل با فرایندهای مدل‏سازی شده توسط روش‌های قدیمی‌تر دارد توجه نمود. در دیدگاه فرایندمحور، گام‌های فرایند و توالی آن‌ها و همچنین نقش‌های انجام دهنده هر گام فرایند مشخص می‌شوند.

تفاوتی که سناریوهای کسب و کار BIAN با این مفهوم قدیمی و جاافتاده دارند آن است که در سناریوهای کسب و کار، گام‌های فرایند همان دامنه‌های سرویس هستند. به عبارتی هر گام فرایند به یک سرویس یکتا متصل است و ارتباط و توالی این سرویس‌ها، فرایند را می‌سازد.

برگزاری دوره آنلاین BIAN Foundation در دیجی وایز آکادمی

توجه به این نکته ضروری است که سناریو‌های کسب و کار مطرح شده در استاندارد BIAN را نمی‌توان به عنوان مدل مرجع یا استاندارد در نظر گرفت. به عنوان مثال سناریوی کسب و کاری با عنوان “تعریف محصول جدید” را نمی‌توان به عنوان مدل مرجع فرایندی برای فرایند تعریف محصول جدید معرفی کرد.

ولی می‌توان با مشاهده این سناریو کسب وکار، دید بهتری از دامنه‌های سرویس و نحوه ارتباط بین آن‌ها را ذیل مفهوم تعریف محصول جدید مشاهده کرد و همچنین ایده‌هایی برای ایجاد یا بهبود این فرایند در سطح کلان مطرح نمود.

سناریو کسب و کار مسدود کردن کارت اعتباری و نحوه ارتباط میان دامنه‌های سرویس

سناریوهای کسب و کار در BIAN و کاربرد آن ها

همانطور که در شکل مشاهده می­‌شود، چهار دامنه سرویس در این سناریو کسب و کار حضور دارند و ارتباط میان آن­‌ها برای انجام فرایند مسدود کردن کارت اعتباری نمایش داده شده است.

در این قسمت از سلسله مقالات معرفی استاندارد BIAN، به صورت خلاصه به سناریو­های کسب و کار بر اساس دامنه­‌های سرویس و ارتباط میان آن­ها اشاره کردیم.

در قسمت بعدی مقاله به استفاده از استاندارد BIAN و دامنه­‌های سرویس برای تشکیل نقشه قابلیت­‌های کسب و کاری بانک می­‌پردازیم.

منبع : دیجی وایز آکادمی