پرش لینک ها
آغاز پروژه نظارت بر اجرای طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران

آغاز پروژه نظارت بر اجرای طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران

طرح تحول دیجیتال حتی با وجود کیفیت مطلوب در فاز تدوین، بدون برنامه ریزی و نظارت درست در فاز اجرا، نمی تواند سازمان را به موفقیت برساند. در همین راستا، دیجی وایز پس از انجام موفقيت آميز پروژه طراحى نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملى ايران و کسب رضایت حداکثری مدیران ارشد بانک از این طرح، به عنوان ناظر ارشد تحول دیجیتال بانک ملی ایران در فاز اجرا انتخاب گردید.

به ‌طورکلی در این پروژه، دو حوزه اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از:

راهبری کلان طرح تحول دیجیتال: نگاه کلان در جهت تحقق شاخص های عملکردی استراتژیک و چشم انداز دیجیتال بانک
راهبری اجرای صحیح پروژه‌های طرح تحول دیجیتال: نگاه عملیاتی در جهت تحقق اهداف و شاخص های عملیاتی پروژه ها