پرش لینک ها
اولین بسته آموزشی تخصصی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری توسط دیجی وایز طراحی و اجرا گردید

اولین بسته آموزشی تخصصی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری توسط دیجی وایز طراحی و اجرا گردید

دیجی وایز با تکیه بر دانش، تجربه و سوابق درخشان خود در پروژه های مشاوره صنعت بانکداری در کشور، مفتخر است اعلام نماید که اولین بسته آموزشی تخصصی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری را طراحی نموده است و در اولین گام در بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور، مباحث آموزشی تحول دیجیتال را برای روسای ادارات، مدیران امور و مدیران مناطق ارائه نموده است.

بسته آموزشی دیجی وایز در صنعت بانکداری شامل مباحث استراتژی دیجیتال، مدل های کسب و کار دیجیتال، تجربه مشتری در عصر دیجیتال و در نهایت تحول شعب بانکی می باشد.

تمایز اصلی بسته آموزشی تحول دیجیتال دیجی وایز در این است که علاوه بر ارائه مباحث تئوری روز دنیا در حوزه تحول دیجیتال، آموخته ها و تجارب اجرایی دیجی وایز در پروژه های تحول دیجیتال صنعت بانکداری نیز به مخاطبان منتقل می شود و رهبران و مدیران صنعت بانکداری کشور می توانند با استفاده از مطالب و تجارب موجود در این دوره ها، گامی جدی در جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در بدنه اجرایی بانک های ایرانی بردارند و بانک ها برای پیاده سازی تحول دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری مدرن در فضای کسب و کار اکوسیستمی آماده شوند.

اولین بسته آموزشی تخصصی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری توسط دیجی وایز طراحی و اجرا گردید

اولین بسته آموزشی تخصصی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری توسط دیجی وایز طراحی و اجرا گردید