۹ اشتباه بزرگ شرکت‌ها در تحول دیجیتال کسب و کار ها

۹ اشتباه بزرگ شرکت‌ها در تحول دیجیتال کسب و کار ها
خلاصه:

موفقیت در تحول دیجیتال نیازمند کارکرد درست سازمان در سه سطح: حاکمیت شرکتی ، مدیریت و اجرا است. اما شرکت ها در هر سه سطح اشتباهاتی انجام می دهند که تحول دیجیتال را در سازمان آنها با شکست مواجه می کند. دانستن اینکه این اشتباهات در کجا اتفاق می افتند، می تواند به آنها کمک کند تا از افتادن در این دامها جلوگیری کنند.

شرکت گارتنر در مقاله‌ی ذیل به بررسی ۹ اشتباه بزرگ شرکت‌ها در تحول دیجیتال کسب و کار آنها پرداخته است.

خلاصه‌ای از این اشتباهات عبارتند از:

 1. خوانش نادرست از دامنه‌ی واقعی تحول دیجیتال
 2. تمرکز بیش از اندازه به درون یک سازمان
 3. عدم مسئولیت پذیری مدیران ارشد در خصوص تحول دیجیتال
 4. عدم تعریف معنای “دیجیتال” در یک سازمان و در پی آن “اهداف مبهم”
 5. افزایش‌گرایی به جای تغییر
 6. تفکر ثابت به جای تفکر یادگیرنده در سازمان
 7. افراط در برنامه‌ریزی به جای عمل
 8. تمرکز صرف بر تکنولوژی به جای نیازها
 9. نابینایی فرهنگی

ادامه مطلب در سایت گارتنر: مشاهده

تاریخ انتشار: 18 بهمن‌ماه 99

منبع : دیجی وایز آکادمی

آرشیو پایگاه دانش ...

ITIL4 CDS روش طراحی و پیاده‌سازی ITIL4 را به شما می‌آموزد

 • 8روز
 • 14ساعت
 • 9دقیقه
 • 38ثانیه
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد