Direct

ظرفیت دومین دوره پیشرفته ITIL4 Strategist DPI دیجی وایز آکادمی تکمیل شد
این دوره آموزشی در روزهای 19، 20 و 21 مردادماه 1400 از ساعت ۹ الی ۱۷ و با تدریس دکتر ایمان برادری و مهندس مهدی محمدنژاد برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب
رویکرد ITIL 4 به حاکمیت فناوری

سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد ارزش از طریق ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و ذینفعان خود می‌باشند. فرایندهای سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری و … ابزارهایی به منظور تحقق مأموریت، اهداف و استراتژی‌های سازمانی می‌باشند و کمک می‌نمایند تا رضایت و ارزش مورد انتظار ذینفعان تأمین گردد.

ادامه مطلب