Digital Operating Model

دیجی وایز، اولین پروژه طراحی مدل عملیاتی دیجیتال را برای بانک ملی ایران اجرا می‌نماید.
ديجى وايز پس از انجام موفقيت آميز پروژه طراحى نقشه راه تحول ديجيتال بانك ملى ايران، در گام بعدى و در راستاى تحقق اهداف و چشم انداز ديجيتال تبيين شده براى بانك، از مهر ١٣٩٩ طراحى مدل عملياتى ديجيتال را در بانك ملى ايران آغاز نموده است.
ادامه مطلب

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه