قرارداد

دوره آموزشی اصول مقدماتی قراردادهای پروژه‌های فناوری اطلاعات با موفقیت برگزار گردید
برگزاری این دوره نیز همچون دوره‌های اخیر دیجی‌وایز بصورت مجازی بوده است.

تاریخ درج خبر: 8 خردادماه 1400

ادامه مطلب
برگزاری اولین دوره آنلاین اصول مقدماتی قراردادهای پروژه های فناوری اطلاعات توسط دیجی وایز آکادمی

شرکت دیجی وایز اولین دوره آنلاین اصول مقدماتی قراردادهای پروژه های فناوری اطلاعات خود را در تاریخ 3 و 4 خردادماه 1400 برگزار می‌نماید.

تجارب دیجی وایز در برگزاری دوره‌های مجازی در دوره پاندمی کرونا و بررسی بازخورد شرکت کنندگان نشان داد که غیرحضوری شدن کلاس‌ها ...

ادامه مطلب