قرارداد گزاری

دوره آموزشی اصول مقدماتی قراردادهای پروژه‌های فناوری اطلاعات با موفقیت برگزار گردید
برگزاری این دوره نیز همچون دوره‌های اخیر دیجی‌وایز بصورت مجازی بوده است.

تاریخ درج خبر: 8 خردادماه 1400

ادامه مطلب
تکمیل ظرفیت دوره اصول مقدماتی قراردادهای پروژه‌های فناوری اطلاعات دیجی وایز آکادمی
ظرفیت دوره آموزشی اصول مقدماتی قراردادهای پروژه‌های فناوری اطلاعات دیجی وایز آکادمی تکمیل شد. این دوره آموزشی در روزهای ۵ و ۶ خردادماه ۱۴۰۰، طی ۱۶ ساعت و با تدریس آقای فرشاد صفری و سرکار خانم ستاره ایوبی برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب