بانک ملی ایران

انتخاب طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران به عنوان طرح برتر درمیان بانک های دولتی و خصوصی
براساس مصوبه وزارت اقتصاد کلیه بانک‎ های دولتی و خصوصی موظف شدند که براساس متدولوژی و استانداردهای روز دنیا و با الگویی که وزارت اقتصاد تهیه کرده بود طرح تحول دیجیتال خود را در راستای اقتصاد هوشمند و روندهای نوین بانکداری دیجیتال تهیه نمایند.پس از ...
ادامه مطلب
آغاز پروژه نظارت بر اجرای طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران
طرح تحول دیجیتال حتی با وجود کیفیت مطلوب در فاز تدوین، بدون برنامه ریزی و نظارت درست در فاز اجرا، نمی تواند سازمان را به موفقیت برساند. در همین راستا، دیجی وایز پس از انجام موفقيت آميز پروژه طراحى نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملى ايران و کسب رضایت حداکثری ...
ادامه مطلب
دیجی وایز، اولین پروژه طراحی مدل عملیاتی دیجیتال را برای بانک ملی ایران اجرا می‌نماید.
ديجى وايز پس از انجام موفقيت آميز پروژه طراحى نقشه راه تحول ديجيتال بانك ملى ايران، در گام بعدى و در راستاى تحقق اهداف و چشم انداز ديجيتال تبيين شده براى بانك، از مهر ١٣٩٩ طراحى مدل عملياتى ديجيتال را در بانك ملى ايران آغاز نموده است.
ادامه مطلب