ظرفیت دوره پیشرفته ITIL4 Service Support Approach دیجی وایز آکادمی تکمیل شد

دوره پیشرفته ITIL4 Service Support Approach

ظرفیت اولین دوره آموزشی ITIL4 Service Support Approach دیجی وایز آکادمی تکمیل شد.

این دوره آموزشی در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۷ و با تدریس مهندس مهدی محمدنژاد برگزار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 15 تیرماه 1400

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد