تمامی آنچه باید درباره چارچوب مدیریت پروژه چابک، PRINCE2 Agile بدانید!

تمامی آنچه باید درباره چارچوب مدیریت پروژه چابک، PRINCE2 Agile بدانید!

تمامی آنچه باید درباره چارچوب مدیریت پروژه چابک، PRINCE2 Agile بدانید!

تفاوت بین Agile (با حرف بزرگ ‘A’ انگلیسی) و agile (با حرف کوچک ‘a’ انگلیسی) این است که agile به‌عنوان یک ذهنیت، رویکرد و روش کاری در نظر گرفته می‌شود که به‌دلیل سرعت واکنش، انعطاف­پذیری و سازگاری ...
ادامه مطلب
ارتباط ITIL4 و DeVops چیست؟

ارتباط ITIL4 و DeVops چیست؟

استاد بازاریابی، ست گودین فرهنگ را چنین تعریف می‌­کند. هنگامی که عملکردها یا رفتارهای مردمی مانند ما مبتنی بر عوامل پیشرو باشند رفتار ما در کار می­‌تواند تحت تاثیر سازمان قرار بگیرد.

این عوامل پیشرو عبارتند از :آخرین اصل ...
ادامه مطلب
ارتباط ITIL4 و COBIT2019 چیست؟

ارتباط ITIL4 و COBIT2019 چیست؟

اهداف ITIL ارائه ارزش به مشتری در قالب خدمات است. هدف اصلی درک پارامترها و نیازهای درگیر در یک تحویل ارزش خوب است. این امر در دید ارائه­دهنده خدمات به مشتری یا کسب و کار قابل مشاهده است.
تمرکز COBIT نیز تکامل یافته ...
ادامه مطلب
دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را تدوین می نماید

دیجی وایز طرح تحول دیجیتال بانک ملی ایران را تدوین می‌نماید

ادامه مطلب
دوره آموزشی PRINCE2 2017 Foundation در مهرماه 98 توسط دیجی‌وایز برگزار گردید

دوره آموزشی PRINCE2 2017 Foundation در مهرماه 98 توسط دیجی‌وایز برگزار گردید

ادامه مطلب
دومین دوره آموزشی COBIT 2019 Foundation در شهریورماه 98 توسط دیجی‌وایز برگزار گردید

دومین دوره آموزشی COBIT 2019 Foundation در شهریورماه 98 توسط دیجی‌وایز برگزار گردید

ادامه مطلب
دوره تخصصی Incident Management ویژه مدیران و کارشناسان توسن تکنو در شهریورماه 98 برگزار گردید.

دوره تخصصی Incident Management دیجی وایز ویژه مدیران و کارشناسان شرکت توسن تکنو در شهریورماه 98 برگزار گردید.

ادامه مطلب
ششمین دوره آموزشی ITIL 4 Foundation دیجی وایز برگزار گردید.

 ششمین دوره آموزشی ITIL 4 Foundation دیجی وایز برگزار گردید.

ادامه مطلب
پنجمین دوره آموزشی ITIL4 Foundation دیجی‌وایز در شهریورماه 98 برگزار گردید

پنجمین دوره آموزشی ITIL4 Foundation دیجی‌وایز در شهریورماه 98 برگزار گردید

ادامه مطلب
تکمیل ظرفیت پنجمین دوره آموزشی ITIL4 Foundation

تکمیل ظرفیت پنجمین دوره آموزشی ITIL 4 Foundation دیجی وایز.

ظرفیت پنجمین دوره آموزشی ITIL 4 Foundation دیجی وایز تکمیل شد. این دوره آموزشی در روزهای 6 و 7 شهریورماه، طی 16 ساعت و با تدریس مهندس ایمان برادری برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب