بازخورد مصاحبه ایمان برادری، در خصوص اهمیت تحول دیجیتال در سازمان‌ها و کسب و کارها

در سال‌های اخیر، طیف گسترده‌ای از مطالعات و تحقیقات میدانی و آکادمیک در راستای تحول دیجیتال یا Digital Transformation در دنیا صورت گرفته است که نشان می‌دهد، یکی از اصلی‌ترین شاخص ‌های توسعه یافتگی، میزان اقبال جوامع و به تبع آن، شرکت‌ها و کسب و کارها نسبت ...

Read more

بازخورد مصاحبه ایمان برادری، در خصوص زندگی در مجمع الجزایر دیجیتال

به نظر می‌رسد کشور ما ایران، درحال حاضر از منظر توسعه دیجیتال سازمانی و گذر از مرحله «جنینی» و رسیدن به مرحله ای که آن را «بلوغ دیجیتال» یا Digital Maturity می‌گویند، نیازمند یک پوست اندازی و دگردیسی بنیادین است. البته از ظاهر امر چنین برمی‌آید که ...

Read more

بازخورد مصاحبه ایمان برادری، در خصوص این که چرا تحول دیجیتال در ایران بسیار کند است؟

ایمان برادری، بنیانگذار شرکت دیجی وایز و کارشناس تحول دیجیتال سازمان‌ها، عقیده دارد در همه‌ی کشورها تحول دیجیتال باعث جهش اقتصاد به جلو و فساد، باعث عقب‌گرد اقتصاد و مهم‌ترین عامل کاهش انگیزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است و «تحول دیجیتال» یکی از عوامل اصلی بازدارنده «فساد» در ...

Read more

بازخورد مصاحبه ایمان برادری، در خصوص تحول دیجیتال، فساد را کاهش و اعتماد به دولت را بالا می‌برد

مصاحبه ایمان برادری بنیانگذار دیجی وایز در خصوص تحول دیجیتال، فساد را کاهش و اعتماد به دولت را بالا می‌برد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است که در زیر گزیده‌ای از این مصاحبه و بازتاب آن را مشاهده می‌فرمایید: به گفته‌ی ایمان برادری، مدرس و مشاور مدیریت ...

Read more

بازخورد مصاحبه ایمان برادری، بنیانگذار دیجی وایز در رسانه‌ها در خصوص فرصت‌های از دست رفته تحول دیجیتال در کشور

مصاحبه ایمان برادری بنیانگذار دیجی وایز در خصوص فرصت‌های از دست رفته تحول دیجیتال در کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است که در زیر گزیده‌ای از این مصاحبه و بازتاب آن را مشاهده می‌فرمایید:ایمان برادری در خصوص طرح‌های در دست تدوین و یا اجرا شده‌ی تحول ...

Read more