تقویم آموزشی

دوره آموزشی ITIL4 Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 6 و 7 شهریورماه 98 از ساعت ۹ الی ۱۷ (۱۶ ساعت)

شهریه دوره

 ۱.4۰۰.۰۰۰ تومان شامل حضور در دوره، بسته کامل آموزشی و پذیرایی در طول دوره

مدرس دوره

ایمان برادری، فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا
دارای مدارک حرفه‌ای PMP, ITIL4 Foundation, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, Prince2

ثبت نام در دوره
Prince 2 course

دوره آموزشی Prince 2

تاریخ برگزاری 

روزهای 3، 4 و 5 مهر ماه 98 از ساعت ۹ الی ۱۷ (24 ساعت)

شهریه دوره

 ۱.3۰۰.۰۰۰ تومان شامل حضور در دوره، بسته کامل آموزشی و پذیرایی در طول دوره

مدرس دوره

مهدی محمدنژاد، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
دارای مدارک حرفه‌ای PMP, PRINCE2 Practitioner, ITIL V3, ISO/IEC 20K Auditor, COBIT

ثبت نام در دوره
Prince2 Agile Course

دوره آموزشی Prince 2 Agile

تاریخ برگزاری 

روزهای 29، 30 آبان و 1 آذر 98 از ساعت ۹ الی ۱۷ (24 ساعت)

شهریه دوره

 ۱.3۰۰.۰۰۰ تومان شامل حضور در دوره، بسته کامل آموزشی و پذیرایی در طول دوره

مدرس دوره

مهدی محمدنژاد، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
دارای مدارک حرفه‌ای PMP, PRINCE2 Practitioner, ITIL V3, ISO/IEC 20K Auditor, COBIT

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی COBIT 2019

تاریخ برگزاری 

روزهای 6 و 7 آذرماه 98 از ساعت ۹ الی ۱۷ (۱۶ ساعت)

شهریه دوره

 ۱.4۰۰.۰۰۰ تومان شامل حضور در دوره، بسته کامل آموزشی و پذیرایی در طول دوره

مدرس دوره

ایمان برادری، فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا
دارای مدارک حرفه‌ای PMP, ITIL4 Foundation, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, Prince2

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی ITIL4 Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 30 بهمن و 1 اسفند 98 از ساعت ۹ الی ۱۷ (۱۶ ساعت)

شهریه دوره

 ۱.4۰۰.۰۰۰ تومان شامل حضور در دوره، بسته کامل آموزشی و پذیرایی در طول دوره

مدرس دوره

ایمان برادری، فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا
دارای مدارک حرفه‌ای PMP, ITIL4 Foundation, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, Prince2