دوره آموزشی آنلاین
Professional Scrum Foundation

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
25 26 days 09 10 hours 48 49 minutes 25 26 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 29 و 30 اردیبهشت‌ماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

2,200,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

کوشا خدایاری
مدیر برنامه ریزی تولید شرکت توسن
دارای مدارک بین المللی:
Disciplined Agile, Prince2, SCRUM, ITIL

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Introduction To IT Contracts

تاریخ برگزاری 

روزهای 3 و 4 خردادماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

2,500,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

فرشاد صفری
متخصص و مشاور مهندسی فروش و قراردادهای فناوری اطلاعات

مدرس

ستاره ایوبی
مشاور و متخصص حقوق فناوری و اطلاعات و تنظیم قراردادهای نرم افزاری

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-foundation-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 5 و 6 خردادماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

1,950,000 تومان

شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور حوزه استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دارای مدارک حرفه‌ای: ,ISO/IEC 20000 Auditor
ITIL4, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
BIAN Fundamentals

تاریخ برگزاری 

روزهای 19 و 20 خردادماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

3,000,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

بهزاد سجادی
مشاور معماری اپلیکیشن های سازمانی و دارای مدارک
MBA و DBA از موسسه بهار

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-dsv-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Specialist – Drive Stakeholder Value

تاریخ برگزاری 

روزهای 25، 26 و 27 خرداد‌ماه 1400 (سه روز کامل مجموعاً 24 ساعت)

شهریه دوره

3,100,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره
ITIL4 Leader Digital and IT Strategy دیجی وایزآکادمی

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Leader Digital and IT Strategy

تاریخ برگزاری 

روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 1400 (سه روز کامل مجموعاً 24 ساعت)

شهریه دوره

4,500,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Service Support Approach

تاریخ برگزاری 

روزهای 16 و 17 تیرماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

3,100,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT و دارای مدارک حرفه‌ای:
ISO/IEC 20000 Auditor، ITIL4 CDS, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره
digiwise academy Devops Foundation

دوره آموزشی آنلاین
Devops Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 23 و 25 تیرماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

2,500,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Product Management

تاریخ برگزاری 

روزهای 12، 13 و 14 مردادماه 1400 (سه روز کامل مجموعاً 24 ساعت)

شهریه دوره

3,200,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-dpi-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Strategist – Direct, Plan And Improve

تاریخ برگزاری 

روزهای 19، 20 و 21 مردادماه 1400 (سه روز کامل مجموعاً 24 ساعت)

شهریه دوره

3,100,000 تومان

شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور حوزه استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دارای مدارک حرفه‌ای: ,ISO/IEC 20000 Auditor
ITIL4, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-foundation-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 3 و 4 شهریورماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

1,950,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور حوزه استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دارای مدارک حرفه‌ای: ,ISO/IEC 20000 Auditor
ITIL4, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Agile Shift

تاریخ برگزاری 

روزهای 10 و 11 شهریورماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

2,500,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

سجاد سحابی
مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال
دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی حرفه‌ای ارشد در منابع انسانی (SPHRi)

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
COBIT2019 Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 17 و 18 شهریورماه 1400 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

2,200,000 تومان
شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

ثبت نام در دوره