دوره آموزشی آنلاین
Agile Shift

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
06 07 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 8 ،  9 و 16 بهمن ماه 99 (سه نیم روز مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 2.000.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

سجاد سحابی
مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال
دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی حرفه‌ای ارشد در منابع انسانی (SPHRi)

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-foundation-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Foundation

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
06 07 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 8 و 9 بهمن‌ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT و دارای مدارک حرفه‌ای:
ISO/IEC 20000 Auditor، ITIL4 CDS, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره
digiwise academy Digital Marketing Strategy

دوره آموزشی آنلاین
Digital Marketing Strategy

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
13 14 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 15 و 16 بهمن ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

آرش افشین
مشاور و مدرس استراتژی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات با ۱۶ سال سابقه همکاری با بیش از ۱۰۰ برند ایرانی و بین‌المللی فعال در ایران، خاورمیانه و آفریقا. دارای MBA از دانشگاه صنعتی شریف
دارای مدارک بین المللی:
MCSA, MCP ID: 2683329 / CIW Associate, ProSoft / Creating Strategies of Desire, DDB MEA / Innovation and Value Proposition, Berlin School of Creative Leadership

مدرس

Sam Cordier
Managing Director at PGt Agency / Global Marketing Communications & Business Management for over 20 years, UK education, MBA

ثبت نام در دوره
digiwise-academy-itil4-dsv-featured-webinar

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Specialist – Drive Stakeholder Value

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
26 27 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 28، 29 و 30 بهمن‌ماه 99 (سه روز کامل مجموعاً 24 ساعت)

شهریه دوره

 2.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Digital Customer Experience

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
27 28 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 29 و 30 بهمن ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
ITIL4 Service Support Approach

زمان باقی مانده تا آغاز دوره
27 28 days 00 01 hours 26 27 minutes 21 22 seconds

تاریخ برگزاری 

روزهای 29 و 30 بهمن ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 2.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

مهدی محمدنژاد
مشاور ارشد استراتژی، حاکمیت و مدیریت خدمات IT و دارای مدارک حرفه‌ای:
ISO/IEC 20000 Auditor، ITIL4 CDS, COBIT, PMP, PRINCE2 Practitioner

ثبت نام در دوره
digiwise academy Devops Foundation

دوره آموزشی آنلاین
Devops Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 5 و 6 اسفند ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 2.000.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Professional Scrum Foundation

تاریخ برگزاری 

روزهای 5 و 6 اسفند ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

کوشا خدایاری
مدیر برنامه ریزی تولید شرکت توسن
دارای مدارک بین المللی:
Disciplined Agile, Prince2, SCRUM, ITIL

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
BIAN Fundamentals

تاریخ برگزاری 

روزهای 13 و 14 اسفند ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

بهزاد سجادی
مشاور معماری اپلیکیشن های سازمانی و دارای مدارک
MBA و DBA از موسسه بهار

ثبت نام در دوره
digiwiseacademy-academy-professional-scrum-master-featured-webinar-1

دوره آموزشی آنلاین
Professional Scrum Master

تاریخ برگزاری 

روزهای 13 و 14 اسفند ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 1.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

کوشا خدایاری
مدیر برنامه ریزی تولید شرکت توسن
دارای مدارک بین المللی:
Disciplined Agile, Prince2, SCRUM, ITIL

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی آنلاین
Digital Organization and Operating Model

تاریخ برگزاری 

روزهای 19 و 20 اسفند ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 ساعت)

شهریه دوره

 2.500.۰۰۰ تومان شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

ایمان برادری
مدیر پروژه های تحول دیجیتال و استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
فوق لیسانس مدیریت پروژه از دانشگاه ملبورن استرالیا و دارای مدارک حرفه‌ای:
ITIL4 Managing Professional, ITIL V3 Expert, ISO/IEC 20K Lead Auditor, PMP, RMP, Prince2

مدرس

علی سالک
مشاور حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تجارب مشتریان
دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدارک بین المللی
ITIL V3 Expert, ITIL 4 Foundation

ثبت نام در دوره