دومین دوره BIAN Foundation دیجی وایز آکادمی با موفقیت برگزار گردید

دوره BIAN Foundation دیجی وایز آکادمی

دومین دوره BIAN Foundation، ویژه مدیران و کارشناسان حوزه توسعه محصول بانک تجارت توسط دیجی وایز آکادمی با تدریس مهندس بهزاد سجادی در آذرماه 1400 به مدت 16 ساعت با موفقیت برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: 20 آذرماه 1400

آرشیو اخبار ...
برچسب ها
شاید این مطلب هم برایتان جذاب باشد