امروزه در راستای ارائه بهتر خدمات به مشتریان و پاسخگویی به الزامات در حال تغییر کسب‌وکار، فناوری اطلاعات نقش مهمی را ایفا می­نماید و به سرعت در حال توسعه می­باشد. از این رو در صورتی که خدمات ارائه شده از سوی واحد فناوری ­اطلاعات از استانداردها و چارچوب­های مطرح دنیا تبعیت نماید، موفقیت فناوری اطلاعات در سطح جهانی تضمین خواهد شد.

در سازمان هایی که نرم افزارها نقش اساسی به عنوان بستری جهت ارائه خدمات کسب و کاری ایفا می نمایند، یکپارچگی و مدیریت فرایندهای تولید نرم افزار به گونه ای موثر و همسو با نیازهای کسب و کاری سازمان، امری ضروری محسوب می شود. از این رو در سازمان های مذکور نیاز است به صورت دوره ای، فرایندها مورد بررسی قرار گیرند تا متناسب با مدل های عملیاتی و فرایندهای نوین به روزرسانی گردند.

در همین راستا دستیابی به این هدف و ایجاد تحول فناوری اطلاعات نیازمند استفاده از چارچوب ها و متدولوژی های بین المللی در حوزه تحول فرایندهای حوزه تامین نرم افزار می باشد که چارچوب ALM بدون شک در این حوزه برترین است.

هدف از اجرای پروژه تحول فرایندهای حوزه تامین نرم افزار فناوری اطلاعات، ایجاد یکپارچگی، شفافیت و به طور کلی بهبود روال های کاری موجود در حوزه تولید نرم افزار و طراحی فرایندها و روال های کاری مورد نیاز بر اساس چارچوب ALM می باشد.

خدمات دیجی وایز در حوزه ALM

  • ALM Maturity Assessment
  • Optimize ALM System