تدوین طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری

کارفرما: بانک گردشگری

  • حوزه همکاری: تدوین طرح تحول دیجیتال
  • زمان اجرا: سال 1400
شرح دستاوردهای همکاری

شرکت دیجی وایز با همکاری شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایرانیان، طرح تحول دیجیتال بانک گردشگری ایران را تدوین نمود.

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه