کارفرما: بانک سپه 

  • حوزه همکاری: استقرار فرایندهای Application Lifecycle Management) ALM)
  • زمان اجرا: سال 97
شرح دستاوردهای همکاری

در سازمان‌هایی که نرم‌افزارها نقش اساسی به عنوان بستری جهت ارائه خدمات کسب و کاری ایفا می‌نمایند، یکپارچگی و مدیریت فرایندهای تولید نرم‌افزار به گونه‌ای موثر و همسو با نیازهای کسب و کاری سازمان، امری ضروری محسوب می‌شود. در این میان با توجه به گسترش تنوع خدمات بانکی و درگاه‌های ارائه این خدمات در بستر نرم‌افزارها، بانک سپه به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک ایران اقدام به تحول فرایندهای حوزه تامین نرم‌افزارهای خود با همکاری دیجی وایز نموده است.

مهمترین دستاوردهای برنامه‌ریزی شده عبارت است از:

 

– شناخت و تحلیل وضع موجود و تبیین نقشه راه
– تحول فرایندهای حوزه برنامه ریزی و توسعه محصولات نرم افزاری
– تحول فرایندهای حوزه پیاده سازی و پشتیبانی محصولات نرم افزاری

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه