کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران

  • حوزه همکاری: آموزش و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه بر مبنای PRINCE2 و MSP
  • ‌زمان اجرا: سال‌های 95 و 96
شرح دستاوردهای همکاری

در قالب این پروژه شرکت دانش آفرینان نیک اندیش (Digiwise) اقدام به ارزیابی وضعیت موجود سازمان فناوری اطلاعات در حوزه فرایندها و ابزارهای مرتبط با مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات نمود و در بازه زمانی 1 ساله اقدام به طراحی و پیاده‌سازی برنامه تحول پیشنهادی خود در این سازمان نمود.


مهمترین دستاوردهای این پروزه عبارت است از:
– طراحی فرایندهای موثر بر مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سازمان بر مبنای Prince2 و MSP
– طراحی نیازمندی‌های ابزاری در حوزه مدیریت طرح و پروژه‌های سازمانی
– همراهی با کارفرما در راستای پیاده‌سازی نیازمندی‌های ابزاری و نیز جاری سازی فرایندهای طراحی شده در سطح سازمان

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه