کارفرما: شرکت ارتباطات ثابت ایران

  • حوزه همکاری: تدوین استراتژی کسب و کار
  • زمان اجرا: سال ۹۳
شرح دستاوردهای همکاری

در این پروژه، متخصصان دیجی وایز بر اساس مدل عملیاتی جدید شرکت مخابرات ایران که ایجاد شرکتی جدید در حوزه ارتباطات ثابت به نام FCI (آشنای اول) برای حاکمیت بر کسب و کارهای تلفن و اینترنت ثابت در همه استان‌های کشور بوده است، اقدام به تدوین استراتژی کسب و کار FCI در راستای برنامه تحول TCI کردند که نتایج ارزنده‌ای برای کارفرما تصویر گردید.

مهمترین دستاوردهای این پروژه عبارت است از:
– تدوین نقشه راه FCI در راستای تبدیل شدن به اپراتور نسل ۲
– تحلیل خدمات فعلی FCI و ارائه سبد خدمات جدید دیجیتالی برای FCI
– تحلیل مالی کسب و کار FCI بر اساس سناریوهای مختلف پیش رو
– ارائه مدل عملیاتی جدید FCI در ارتباط با TCI و شرکت‌های مخابرات استانی (TCx)

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه