کارفرما: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

  • حوزه همکاری: به روز رسانی استراتژی فناوری اطلاعات و تدوین برنامه تحول دیجیتال
  • زمان اجرا: سال ۹۳
شرح دستاوردهای همکاری

در این پروژه، متخصصان دیجی وایز مسئولیت خطیر به روز رسانی استراتژی IT همراه اول را بر عهده گرفتند که توسط شرکت Tech Mahindra و Synergy Consulting انجام شده بود و در ادامه پروژه نیز به دلیل نیاز کارفرما، برنامه تحول دیجیتال همراه اول توسط تیم مشاوره دیجی وایز تدوین گردید.

مهمترین دستاوردهای این پروژه عبارت است از:
– کنترل و بازبینی اسناد تحویل داده شده توسط شرکت Tech Mahindra در حوزه استراتژی IT به عنوان زیرساخت کسب و کار و ارائه گزارش مدیریتی از دستاوردهای آن به مدیران IT همراه اول
– کنترل و بازبینی اسناد تحویل داده شده توسط شرکت Synergy Consulting در حوزه استراتژی IT در راستای ارائه خدمات دیجیتال جدید و ارائه گزارش مدیریتی از دستاوردهای آن به مدیران IT همراه اول
– طراحی چارچوب تحول دیجیتال همراه اول برای تبدیل شدن به اپراتور نسل ۲ (Telco 2.0) و تدوین برنامه تحول، پروژه ها و استراتژی فناوری اطلاعات همراه اول بر اساس چارچوب مذکور

پروژه‌های مشابه