کارفرما: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

  • حوزه همکاری: استقرار ITIL
  • زمان اجرا: سال 97 و 98
شرح دستاوردهای همکاری

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه