کارفرما: سامان پرداخت

  • حوزه همکاری: آموزش و ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL
  • زمان اجرا: سال 97 
شرح دستاوردهای همکاری

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به گونه ای چابک و اثربخش برای شرکت پرداخت الکترونیک سامان به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی در نظام بانکی کشور و پیشگام در راستای همسویی با به‌روش های جهانی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در حال حاضر این شرکت با همکاری مشاوران شرکت دانش آفرینان نیک اندیش(دیجی وایز) اقدام به استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSMS) نموده است. در این پروژه، پس از برگزاری چندین دوره آموزشی در راستای ایجاد همراستایی فکری در خصوص مفاهیم ITIL در سازمان، طراحی و استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL درشرکت سپ آغاز شده است.

مهمترین دستاوردهای برنامه‌ریزی شده برای این پروژه عبارت است از:

 

– طبقه بندی انواع تغییرات، حوادث و درخواستهای خدمات فناوری اطلاعات و طراحی فرایندهای لازم جهت مدیریت هریک از آن ها
– طراحی فرایندها ، خط مشی ها، قالب ها و استقرار ابزارهای لازم به منظور اجرایی شدن طراحی های انجام شده
– کاهش زمان پاسخگویی به درخواست ها، حوادث و تغییرات خدمات فناوری اطلاعات
– ایجاد قابلیت گزارش گیری از عملکرد پرسنل فناوری اطلاعات بر مبنای SLAها، OLAها
– شناسایی و مدیریت انواع اقلام پیکربندی

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه