کارفرما: شرکت پلیمر آریا ساسول

  • حوزه همکاری: آموزش و پیاده سازی ITIL
  • زمان اجرا: سال ۹۶
شرح دستاوردهای همکاری

در این پروژه شرکت دانش آفرینان نیک اندیش(دیجی وایز) در گام اول به منظور ایجاد زبان و درک مشترک، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع در سطح مدیران و کارشناسان شرکت پلیمر آریاساسول نمود و سپس بر اساس ارزیابی سطح بلوغ فرایندها، ابزارها و ساختار سازمانی، اقدام به طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ITSMS)  در این شرکت نمود.

مهمترین دستاوردهای این پروژه عبارتند از
– راه اندازی و جاری سازی میزخدمت واحد فناوری اطلاعات در بازه زمانی 3 ماه پس از شروع قرارداد
– تغییر ساختار ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات بر اساس SLAها و OLAهای طراحی شده
– راه اندازی کمیته مدیریت تغییرات(CAB) به گونه ای موثر و کارا
– مدیریت انواع درخواست ها و حوادث خدمات فناوری اطلاعات در قالب فرایندی چابک و موثر

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه